Ett kulturprojekt för tjejer, av tjejer.

Livet bitch! är ett kulturprojekt om utgår från Södertäljes unga tjejer och kvinnor med fokus på miljonprogrammen. Livet Bitch! är en del av Kulturrådets nationella satsning sedan 2017 ett samverkansprojekt mellan kulturaktörer inom teater, konst och musik, jämställdhetsaktörer från civila samhället samt Södertälje kommun och letar ständigt nya vägar för konstnärliga uttryck och arbetssätt. 

Livet bitch! är till för alla unga kulturintresserade tjejer och kvinnor i Södertälje som vill vara med och skapa modern scenkonst om Södertälje och Sverige idag – ur unga kvinnor och tjejers perspektiv.

Livet bitch! är en kulturell och konstnärlig plattform baserat på samverkan och delaktighet, som verkar för att ge unga tjejer och kvinnor oavsett bakgrund möjligheten att ha mer plats i kulturlivet och i det offentliga rummet.

Livet bitch! är öppet för alla som identifierar sig som tjejer mellan 13-25 år. Livet bitch! utgår från Södertäljes unga tjejer som norm och som deltagare är en med och styr projektets utformning och innehåll.

Livet Bitch! är ett religiöst och kulturellt obundet projekt inom ram för vår egen förening-  Livet Bitch! kulturförening. Vi arbetar utifrån ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Det kostar endast 50 kronor i medlemskap per år att delta i  alla våra aktiviteter. 

Livet Bitch! tar risker, samverkar lokalt och samarbetar med nationella konstnärer som delar vår vision för att tillsammans höja unga kvinnors status, på scenen, i staden och i Sverige.