Bitchrådet

Bitchrådet består av de mest aktiva tjejerna inom Livet Bitch! vilka kommer med förslag och önskemål om innehåll samt är med och styr och beslutar projektets riktning och utformning. Bitchrådet har även möjlighet att anordna events och lyfta viktiga frågor i Livet Bitch! namn. Innan jul  2017 beslutade Bitchrådet temat vi ska arbeta efter under 2018, KROPP. Vi kommer därför under 2018 närma oss det vi diskuterar utifrån våra perspektiv på kroppen och kroppens betydelse för sådant som Livet Bitch! deltagare tycker är viktigt att diskutera: rasism och sexism, fördomar och stereotyper, sexualitet, diagnoser, psykisk sjukdom, diagnoser, uteseendefixering, skönhetsoperationer, homofobi och feminism. 

Vill du ta kontakt med Bitchrådet?  mejla till bitchradet@livetbitch.se 

Bitchrådet finns även på instagram!