För skolor

Livet Bitch! projektledare åker ut på skolor för att hålla workshops, lektioner eller informera lärare, rektorer och elever om projektet. Vi har ett särskilt material för högstadiet som utgår från kursplanen i svenska och samhällskunskap. Livet Bitch! är bra på att prata jämställdhet och uppmuntra till dramatiskt skrivande. Vi besöker också gärna gymnasier och språkintroduktionsprogrammen och utformar diskussioner och övningar efter klassens behov.

Livet Bitch! är ett projekt som utgår från Södertäljes unga tjejer, men på skolorna jobbar vi med hela klassen. Att besöka klasser är också en del av researchprocessen inför kommande föreställning och ett önskemål från målgruppen.

För mer information eller bokning, kontakta någon av projektledarna.