Historia

Livet Bitch! startade som en workshop inom ram för Oktoberteaterns verksamhet år 2011. Två av de tjejer som var med från början är fortfarande en del av dagens Livet Bitch!: Manosh Milkon och Cecilia Al-Matni. Vi hade redan då, tidigt i Livet Bitch! historia höga ambitioner och en stark vision kring vad vårt arbete skulle kunna få för betydelse för Södertäljes unga tjejer. Vi såg ett stort behov av att inkludera ett jämställdhetsperspektiv inom Södertäljes kulturliv. Vi ville utgå ifrån en bredare representation av både det som syntes och av det som sades på teaterscenen och i det offentliga rummet. Kulturen och konsten kan inte bära allt, men den kan åtminstone se till att vara relevant även för unga brudar. Så resonerade vi och utifrån det började vi arbeta. 2012 hade vi premiär på vår första föreställning Livet Bitch? vilket även blev namnet på ensemblen. Föreställningen Livet Bitch? spelades under två års tid på Oktoberteatern, samt gästspelade på Stockholms stadsteater och dåvarande Ungdomsstyrelsens rikskonferens. Vår andra föreställning Deras rum hade premiär 2016 och spelades under ett fåtal tillfällen på Oktoberteatern. Efter att Teaterförbundet krävt avtalsmässiga löner för skådespelarna i föreställningen, valde Oktoberteatern att lägga ner både projektet Livet Bitch! och föreställningen Deras rum. Ensemblen Livet Bitch! fortsatte dock sitt arbete, och idag kan vi se tillbaka på en tid som gjorde oss ännu starkare i vår övertygelse att Södertäljes kulturliv behöver mer jämställdhet och delaktighet. Det kulturprojekt som Livet Bitch! är idag där flickor, tjejer och unga kvinnor är normen, har vuxit från en liten workshop med tre deltagare till ett större samverkansprojekt vilket är öppet för alla som identifierar sig som tjejer mellan 13-25 år. Projektet involverar flera föreningar från kulturlivet och civilsamhället, institutioner samt Södertälje Kommun.

Livet Bitch! ensemblen 2012-2016, foto: Pärlan Wallefelt

Manosh Milkon, Johanna Thor, Grete Havnesköld, Cecilia Al-Matni, Iman Keise, Linnea Tengroth