Kreativa platser

Livet Bitch! finansieras och är en del av Kulturrådets nationella satsning Kreativa platser. 23 projekt i hela Sverige har under 2018 medel inom ram för satsningen som pågår under tre år. Kreativa platser är en del av regeringsuppdraget Äga rum vars syfte är att stärka kulturverksamhet i vissa bostadsområden. 

Livet Bitch! är som alla projekt inom Kreativa platser ett samverkansprojekt. Vi samverkar med lokala aktörer inom kulturområdet och civilsamhället samt Södertälje kommun.