Kreativa platser

Livet Bitch! finansieras och är en del av Kultrådets nationella satsning Kreativa platser. 27 projekt i hela Sverige har blivit beviljade medel inom ramen satsningen som pågår under tre år. Kreativa platser är en del av regeringsuppdraget Äga rum vars syfte är att stärka kulturverksamhet i vissa bostadsområden.