Mezzopotelge

Föreningen Mezzopotelge har en orientalisk orkester som musicerar en kväll i veckan med syfte att samla musiker från Mellanöstern och då speciellt nyanlända personer. Musikerna som närvarar är allt från professionella yrkesmän till nybörjare. Föreningen har också en kör med sångare från olika länder i Mellanöstern. Kören uppträder gärna vid olika evenemang och med hög musikalisk kvalité, dock är ett av huvudsyftena social samvaro och att få kontakt med nyanlända för att ge dem stöd i sitt nya hemland.

Intresserad av Mezzopotelge? Kontakta Elias Zazi: 070-7685221