Organisation

Livet Bitch! bildade i juni 2017 Livet Bitch! Kulturförening som en del i vår långsiktiga vision.

 

Styrelsen består av:

Marlen Eskander, ordförande

Lena Lindell, vice ordförande

Pärlan Wallefelt, kassör

Grete Havnesköld, sekreterare

Johanna Thor, ledamot

Mona Samoiel Tihane, ledamot (personalansvarig) 

Iman Keise, ledamot

Cecilia Al- Matni, ledamot

Manosh Milkon, ledamot