Organisation

Livet Bitch! bildade i juni 2017 Livet Bitch! Kulturförening som en del i vår långsiktiga vision.

 

Styrelsen består av:

Marlene Eskander, ordförande

Lena Lindell, vice ordförande

Pärlan Wallefelt, kassör

Iman Keise, ledamot

Cecilia Al- Matni, ledamot

Manosh Milkon, ledamot

Johanna Thor, ledamot

Grete Havnesköld, ledamot