Syfte och mål

Syfte

Vi vill genom Livet Bitch! göra kulturen mer relevant och inkluderande för fler samt stärka unga tjejers position och möjligheter inom kulturlivet.

Livet Bitch! mål

  • Skapa kultur där Södertäljes unga tjejer är norm- på unga tjejers villkor
  • Att genom en hög grad av delaktighet stärka unga tjejers identitet som kulturutövare och kulturkonsumenter
  • Att unga tjejer ska ha mer plats i kulturlivet och i offentligheten
  • Stärka jämställdheten, interkulturaliteten, tillgängligheten och hbtq-perspektivet i Södertäljes kulturliv och staden i övrigt
  • Att genom samverkan mellan olika aktörer i staden förbättra integrationen och motarbeta rasism
  • Vara modiga och våga utmana oss själva i vilka frågor vi diskuterar- på scen och utanför
  • Sätta Södertäljes kultur- och teaterliv på den nationella kartan genom att sprida projektet och det konstnärliga resultat som kommer ur det utanför staden