Syfte och mål

Syfte

Livet Bitch! vill göra kulturen mer relevant och inkluderande för fler samt stärka unga tjejers position och möjligheter inom kulturlivet genom att höja statusen på unga tjejer och kvinnors kulturutövning och liv.

Livet Bitch! mål

  • Skapa kultur där Södertäljes unga tjejer är norm- på unga tjejers villkor
  • Att genom en hög grad av delaktighet stärka unga tjejers identitet som kulturutövare och kulturkonsumenter
  • Att unga tjejer ska ha mer plats i kulturlivet och i offentligheten
  • Stärka jämställdheten, interkulturaliteten, tillgängligheten och hbtq-perspektivet i Södertäljes kulturliv och staden i övrigt
  • Att genom samverkan mellan olika aktörer i staden förbättra integrationen och motarbeta rasism
  • Vara modiga och våga utmana oss själva i vilka frågor vi diskuterar- på scen och utanför
  • Sätta Södertäljes kultur- och teaterliv på den nationella kartan genom hög kvalitet och genom att sprida projektet och det konstnärliga resultat som kommer ur det utanför staden