Livet bitch! var ett kulturprojekt som utgår från Södertäljes unga tjejer och kvinnor med ett fokus på miljonprogrammen. Livet Bitch! var en del av Kulturrådets nationella satsning från 2017, vilket var ett samverkansprojekt mellan kulturaktörer inom teater, konst och musik, jämställdhetsaktörer från civila samhället samt Södertälje kommun. Livet Bitch! letade ständigt efter nya vägar för konstnärliga uttryck och arbetssätt.

Dom där tjejerna, föreställningsbild
Dom där tjejerna, föreställningsbild

Livet bitch! var till för alla unga kulturintresserade tjejer och kvinnor i Södertälje som ville vara med och skapa en modern scenkonst om Södertälje och Sverige idag – då ur unga kvinnor och tjejers perspektiv.

Livet bitch! var en kulturell och konstnärlig plattform baserad på samverkan och delaktighet, som verkade för att ge unga tjejer och kvinnor oavsett bakgrund en möjlighet att ta mer plats i kulturlivet och i det offentliga rummet.

Livet bitch! var öppet för alla som identifierade sig som tjejer mellan 13-25 år. Livet bitch! utgick från Södertäljes unga tjejer som norm och som deltagare var med och styrde projektets utformning och innehåll.

Livet Bitch! var ett religiöst och kulturellt helt obundet projekt inom ramen för deras egen nystartade förening- Livet Bitch! kulturförening. De arbetade utifrån ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Det var kostnadsfritt att delta i deras aktiviteter.

Livet Bitch! tog risker, samverkde lokalt och samarbetde med nationella konstnärer som delade deras vision för att tillsammans höja unga kvinnors status, på scenen, i staden och i Sverige.

Livet Bitch! studio
Livet Bitch! studio

Kreativa platser

Livet Bitch! finansierades och var en del av Kulturrådets nationella satsning Kreativa platser. 23 projekt i hela Sverige fick under 2018 medel inom ramen för satsningen som pågick under tre år. Kreativa platser var en del av regeringsuppdraget ”Äga rum”, vars syfte var att stärka kulturverksamhet i vissa bostadsområden.

Livet Bitch! var som alla projekt inom Kreativa platser ett samverkansprojekt. De samverkade med lokala aktörer inom kulturområdet och civilsamhället samt Södertälje kommun.

Organisationen

Livet Bitch! bildades i juni 2017 som ”Livet Bitch! Kulturförening” som en del i deras långsiktiga vision.

Styrelsen bestod av:

  • Marlene Eskander, ordförande
  • Lena Lindell, vice ordförande
  • Pärlan Wallefelt, kassör
  • Iman Keise, ledamot
  • Cecilia Al- Matni, ledamot
  • Manosh Milkon, ledamot
  • Johanna Thor, ledamot
  • Grete Havnesköld, ledamot
Livet Bitch! studio Livet-Bitch-repstudio
Livet Bitch! studio Livet-Bitch-repstudio

Livet Bitch! Historia

Livet Bitch! startade som en workshop inom ramen för Oktoberteaterns verksamhet år 2011. Det var tre skådespelerskor på teatern och tre 17-åriga tjejer från Hovsjö som drog igång och började arbeta. De hade redan då, tidigt i Livet Bitch! historia höga ambitioner och en stark vision kring vad vårt arbete skulle kunna få för betydelse för Södertäljes unga tjejer.

De såg ett stort behov av att inkludera ett jämställdhetsperspektiv inom Södertäljes kulturliv. De ville utgå ifrån en bredare representation av både det som syntes och av det som sades på teaterscenen och i det offentliga rummet. Kulturen och konsten kan inte bära allt, men den kan åtminstone se till att vara relevant även för unga brudar. Så resonerade de och utifrån det började de arbeta.

2012 hade de premiär på sin första föreställning ”Livet Bitch?” vilket även blev namnet på ensemblen som under fyra år bestod av Iman Keise, Johanna Thor, Manosh Milkon, Cecilia Al-Matni, Grete Havnesköld och Linnea Tengroth. Föreställningen Livet Bitch? spelades under två års tid på Oktoberteatern, samt gästspelade på Stockholms stadsteater och dåvarande Ungdomsstyrelsens rikskonferens.

Den andra föreställning ”Deras rum” hade premiär 2016 och spelades under ett fåtal tillfällen på Oktoberteatern. Efter det valde Oktoberteatern att lägga ner både projektet Livet Bitch! och föreställningen Deras rum. Ensemblen Livet Bitch! fortsatte dock sitt arbete och tog steget att förverkliga sina visioner.

Idag kan de se tillbaka på en tid som gjorde dem ännu starkare i sin övertygelse att Södertäljes kulturliv behöver mer jämställdhet och delaktighet. Det kulturprojekt som Livet Bitch! var, där flickor, tjejer och unga kvinnor är normen, växte från en liten workshop med tre deltagare till en öppen verksamhet som riktade sig till alla som identifierade sig som tjejer mellan 13-25 år i Södertälje.

Livet Bitch! ensemblen
Livet Bitch! ensemblen 2012-2016, foto: Pärlan Wallefelt.
Från vänster: Cecilia Al- Matni, Manosh Milkon, Grete Havnesköld, Linnea Tengroth, Iman Keise, Johanna Thor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *