Livet Bitch! finansieras och var en del av Kulturrådets nationella satsning med namnet ”Kreativa platser”. 23 projekt i hela Sverige fick under 2018 medel inom ramen för satsningen som pågick under tre år.

Kreativa platser var en del av regeringsuppdraget ”Äga rum” vars syfte var att stärka kulturverksamhet i en del bostadsområden.